Terug naar overzicht

Directie ATM staat achter Virgo

Introductie

Angela Janse, voorzitter van de raad en secretaris van studentenvereniging Virgo, sprak haar zorgen uit: ‘Docenten raden het eerstejaarsstudenten af om aan activiteiten van Virgo mee te doen. En dat krijgen ze dan te horen tijdens hun introductie.’

Het zou de studieresultaten van de studenten beïnvloeden. Ook zouden bestuursfuncties niet goed zijn voor de studenten. De ATM-directie vraagt zich af of het hier een enkele docent betreft of dat er meerdere docenten zijn die dit zeggen. Maar Janse benadrukt dat het om veel docenten gaat: ‘Misschien wel de helft.’

Fris en fruitig

Virgo bestaat al meer dan dertig jaar en heeft op dit moment ongeveer 270 leden, vooral studenten van de ATM en ATGM (Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu). De soos is gevestigd onder de Avanslocatie aan de Lovensdijkstraat 61 in Breda. Vanaf 12.30 uur mag hier bier getapt worden. Dat laatste wordt tijdens de vergadering vluchtig besproken, sommige AR-docentleden vinden het aan de vroege kant.

De directie van de academie begrijpt dat docenten eventueel moeite hebben met studenten die op de ochtend na een feest niet zo fris en fruitig bij colleges verschijnen. ‘Maar die hoeven daarvoor niet bij een Virgo-feestje geweest te zijn’, klinkt het tegengeluid vanuit de academieraad.

Raakvlakken

Veel van de studentleden van de academieraad zijn zelf ook actief bij de studentenvereniging en geven aan dit niet als problematisch te ervaren. Volgens de vicevoorzitter van Virgo, Guido Loos, kunnen studenten gemakkelijk een netwerk opbouwen bij de studentenvereniging omdat de verschillende studies raakvlakken hebben: ‘Hierdoor kunnen werk gerelateerde problemen tijdens of na je studie gemakkelijker opgelost worden.’

Ook zou het inzetten voor een vereniging goed zijn voor de algemene ontwikkeling. ‘Organiseren vereist meestal een proactieve houding die later zeer goed van pas kan komen. De ene student zal zich inzetten voor een sportvereniging, de ander voor een studentenvereniging’, aldus Loos. 

Waarde

De directie is stellig tijdens de vergadering, de studentenvereniging moet positief onder de aandacht worden gebracht: ‘Wij erkennen de waarde van Virgo.’ Volgens de vicevoorzitter van de vereniging zou Virgo meer betrokken moeten worden bij de academies.

Loos: ‘De soos is natuurlijk geen leslokaal, maar je kunt er bijvoorbeeld een borrel na een gastles of een (minor)periode geven. Zo kunnen studenten op een informele manier informatie uitwisselen en docenten vaker zien wat Virgo doet, dat zal ongetwijfeld leiden tot een positievere kijk.’ [SD]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?