Terug naar overzicht

‘Examencommissie kijkt verkeerde vak na’

Het overkwam een student Bedrijfseconomie. Tijdens de zitting van het College van Beroep in Breda vraagt hij in zijn pleidooi om een tweede hercorrectie van de niet behaalde vakken, zodat hij het studiepunt kan krijgen dat hij nog nodig heeft om door te mogen gaan naar het tweede jaar.

Onzorgvuldigheid

Volgens de student heeft de examencommissie bij de hercorrecties onzorgvuldig gewerkt. Daarom wil hij dat de twee vakken opnieuw worden nagekeken.

‘In mijn beroepschrift vroeg ik naar de mogelijkheid om de vakken Financieel Rekenen en Algemeen Management opnieuw na te laten kijken. In haar verweerschrift noemde de examencommissie echter het vak Kwantitatieve Methode, waar ik dus niet om had gevraagd.’

De examencommissie zegt er vanuit te gaan dat die vakken gewoon zijn nagekeken als daar om is gevraagd. De voorzitter van het College van Beroep vindt dat de gang van zaken te veel vraagtekens oproept en stelt voor dat wordt gecontroleerd of de juiste vakken zijn nagekeken. 

Project

Door het extra werk dat de student voor zijn project moest doen, kwam hij erg in de stress te zitten. Dat in combinatie met zijn dyslexie werkten hem naar eigen zeggen in zijn nadeel. De examencommissie is echter van mening dat de problemen niet aan de dyslexie te wijten zijn. ‘Er wordt altijd rekening mee gehouden. Je hebt extra tijd voor je tentamens.’

De problemen met de projectgroep waren ook niet bekend bij zowel de examencommissie als bij het College van Beroep. De student verdedigt dat. ‘Mijn studieloopbaanbegeleider had me geadviseerd de examencommissie alleen op de hoogte te stellen van de gemaakte fout en niet de problemen met de projectgroep.’

Waarop de Collegevoorzitter benadrukt: ‘Je weet dat het einde van je studiejaar vaak hectisch kan zijn, waardoor je even een tandje bij moet zetten.’

Herziening

De zaak wordt aangehouden en de examencommissie heeft een week de tijd om nog eens naar de vakken van de student te kijken. Als die echter zijn nagekeken zoals was gevraagd, dan moet de student zijn studie alsnog afbreken. [LvdA]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?