Terug naar overzicht

‘Examencommissie legt spelregels niet uit’

De student was er heilig van overtuigd dat ze genoeg studiepunten had behaald. Ze tekende dan ook beroep aan tegen de afwijzing. De zaak kwam dinsdag voor bij het College van Beroep in Breda.

De student schreef zich in september in bij Avans. Omdat ze turbostudent is, moest ze blok 3 en 4 in een half jaar halen om door te mogen stromen naar het tweede jaar, de hoofdfase.

Constructie
Vanwege bijzondere omstandigheden in die periode kreeg ze bij haar voorlopige advies in januari een aanbod: ze mocht de niet behaalde tentamens overnieuw maken. ‘Zo kon ze zich goed voorbereiden op het tweede jaar’, aldus de examencommissie.  

Het College van Beroep vraagt zich af waarom de student geen verlenging van de propedeuse fase kreeg, zoals gebruikelijk bij bijzondere omstandigheden, ‘en zoals de Onderwijs Examenregeling (OER) van de academie voorschrijft.’

‘We hebben met de beste bedoelingen haar een andere constructie aangeboden. Studenten die verlenging krijgen van de propedeusefase zien we vaak sneuvelen halverwege het tweede jaar. Dat wilden we in dit geval voorkomen’, legt de examencommissie uit.

De student geeft aan dat ze een gesprek heeft gehad met haar mentor op dat moment, maar dat ze uit dit gesprek niet duidelijk op kon maken wat de precieze invulling van dat jaar zou zijn en hoeveel studiepunten zij moest halen.

Spelregels
‘Dat ik niet heb doorgevraagd, heb ik helemaal aan mezelf te wijten. Misschien had ik hier assertiever in moeten zijn’, geeft de student toe.

De Collegevoorzitter concludeert echter dat de examencommissie ‘een nieuw spel heeft ingevoerd, zonder de spelregels uit te leggen’. De student zou niet voldoende geïnformeerd zijn.

Daarom vraagt ze de examencommissie de zaak in heroverweging te nemen. Die dat niet ter harte doet omdat ze vindt dat er geen fouten zijn gemaakt, ‘maar het zal wel moeten’.  [SD]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?