Terug naar overzicht

‘Langstudeerboete verdwijnt voorlopig niet’

De VVD’er schrijft dit in antwoord op vragen van een bezoeker van de website FOK!Forum. Wat gebeurt er met studenten die nu staan ingeschreven als straks de basisbeurs wordt afgeschaft en daarvoor een leenstelsel in de plaats komt, wilde ‘Repelsteeltju’ van hem weten.

September 2014

Zijlstra verwacht dat zo’n leenstelsel op zijn vroegst in september 2014 kan worden ingevoerd. Wie voor die tijd met zijn studie is begonnen, blijft wat hem betreft voor altijd onder de langstudeermaatregel vallen.

Hij wil niet dat de boete met terugwerkende kracht wordt afgeschaft, want dan loopt de overheid geld mis. Een langstudeerboete levert direct geld op, terwijl het geld dat studenten gaan lenen als ze geen basisbeurs meer krijgen pas jaren later wordt terugbetaald. [PV/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?