Terug naar overzicht

Nederland krijgt nieuwe hogeschool

Vooral in de jaren negentig ging het hard, toen allerlei zelfstandige pabo’s, technische scholen en economische opleidingen tot hogescholen samensmolten. Daarop volgde een tweede fusiegolf waarin grote hogescholen kleinere onderwijsinstellingen overnamen. De kritiek op ‘grootschalige leerfabrieken’ groeide navenant.

Rotterdamse pabo

Nu gebeurt voor het eerst in decennia het omgekeerde: er komt een nieuwe, bekostigde hogeschool bij. De Rotterdamse pabo Thomas More, in 1956 gesticht als katholieke ‘kweekschool’ voor jongens, wordt binnenkort weer zelfstandig en valt dan niet langer onder de Hogeschool Leiden.

Een Rotterdamse vereniging van katholieke basisscholen (RKVO) wil de katholieke pabo Thomas More onder haar hoede nemen. Zijlstra vindt dat goed. Als aan alle voorwaarden is voldaan, stuurt hij een voorstel naar de Tweede Kamer om deze nieuwe hogeschool in de bijlage van de wet op te nemen.

Defusie

Ook voor andere hogeronderwijsinstellingen wil hij het mogelijk maken zich te splitsen. Voor een eventuele ‘defusie’ zal de minister dan wel toestemming moeten verlenen, schrijft hij aan de Tweede Kamer, net als voor een fusie. De nieuwe, zelfstandige onderwijsinstelling moet immers wel levensvatbaar zijn.

Zijlstra benadrukt nog eens dat het moeilijk is om algemene uitspraken te doen over schaalvergroting en schaalverkleining. Of het één verstandiger is dan het ander, hangt van de situatie af. [BB/HOP]

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?