Terug naar overzicht

Prestatieafspraken zijn nu een experiment

Dit najaar wil staatssecretaris Zijlstra harde afspraken maken met universiteiten en hogescholen. Een deel van hun financiering krijgen ze voortaan op grond van hun ambities en prestaties: hoeveel lesuren bieden ze, hoeveel studenten halen hun diploma, hoe goed zijn de docenten, wat voor opleidingen bieden ze aan? Als het aan Zijlstra ligt, krijgen de onderwijsinstellingen voortaan loon naar werken.

Rijksbijdrage

Maar het loopt anders dan hij dacht. Volgens de wet mag hij de bekostiging van hogeronderwijsinstellingen niet laten afhangen van afzonderlijke afspraken: de berekening van de rijksbijdrage moet voor alle instellingen hetzelfde zijn.

Als Zijlstra de wet moet wijzigen, duurt het misschien nog twee jaar voordat zijn beleid van kracht wordt. Daarom pakt hij het anders aan: op advies van de Raad van State worden de prestatieafspraken een experiment. Volgens de wet mag de regering zes jaar de gewone bekostigingsregels tussen haakjes zetten, als zij een experiment wil uitvoeren.

Mogelijk en wenselijk

Dus de komende zes jaar gaat de regering kijken of het inderdaad mogelijk en wenselijk is om universiteiten en hogescholen op prestaties af te rekenen, zoals de VVD-staatssecretaris denkt. Dat geeft hem – of zijn opvolger – alle tijd om de prestatiebekostiging op een later tijdstip alsnog in de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) te zetten, zolang een meerderheid van het parlement erachter blijft staan.

Lukt dit niet, dan is het experiment na zes jaar weer voorbij en komt er toch geen prestatiebekostiging. [BB/HOP]

Zie ook het eerder verschenen artikel:

Prestatieafspraken Avans: minimaal 12 contacturen 21-06-2012

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?