Terug naar overzicht

Projectgroep zet student eruit

De zaak kwam gisteren in Den Bosch voor bij het College van Beroep, de onafhankelijke rechtbank van Avans. De IV-student wil opnieuw beoordeeld worden. De rest van zijn projectgroep heeft na verbetering nét een voldoende gehaald. De student vindt het onterecht dat de andere studenten wel de studiepunten hebben behaald, terwijl hij toch ook deels heeft meegewerkt aan het eindproduct.

Notuleren

De docent die de projectgroep heeft begeleid is tijdens de zitting aanwezig. De student is volgens hem meerdere keren gewaarschuwd en geattendeerd op zijn werkhouding: ‘Ik merkte vrij snel dat het niet lekker liep met de samenwerking in de groep. Er waren verwijten over en weer. Ik heb de studenten geadviseerd goed te notuleren tijdens overlegjes en taken en afspraken op papier vast te leggen.’

De IV-student heeft het volgens zijn studiegenoten op meerdere momenten af laten weten. Bijvoorbeeld toen er op een middag een overleg gepland was, ging de student doodleuk een weekendje weg met zijn familie. Het werk dat hij vóór die dag had moeten inleveren, was niet klaar. ‘Dat familieweekend, dat had ik duidelijk vooraf gemeld’, is het verweer van de student.

Contract

Het familieweekend en het wéér niet halen van een deadline, is voor de groep de aanleiding om gezamenlijk een werkcontract op te stellen, op advies van de docent. ‘De groep was teleurgesteld en boos, lieten ze mij weten’, aldus de docent. In het contract staan duidelijk alle taken en deadlines, voor ieder groepslid. Alle groepsleden ondertekenen het.

De student zegt echter nooit een waarschuwing of signaal over zijn slechte werkhouding te hebben gehad: ‘Ik heb er zelfs nog een keer naar gevraagd bij een groepsgenoot.’ Het werkcontract was volgens hem voor iedereen bedoeld. ‘Zodat iedereen zich aan de afspraken hield.’ Maar zo’n zwaar instrument als een bindend contract, dat komt toch niet zomaar uit het niets?, vraagt het College van Beroep zich hardop af.

Maat is vol

Op een vrijdag in juni is de maat vol. De IV-student levert weer onvoldoende werk in, zelfs na een verbeterkans. Een groot deel van de tekst is rechtstreeks gekopieerd van diverse websites en niet altijd met bronvermelding. ‘Zo’n zestig procent was kopieerwerk’, schat de docent. Op maandag hoort hij nog één keer alle groepsleden aan: ‘Maar voor de andere studenten, en ook voor mij, was het punt bereikt dat we dachten: “Hij wil gewoon niet werken voor zijn studiepunten”.’

De student heeft genoeg waarschuwingen over zijn disfunctioneren gehad, vindt ook de rechtbank. Zijn beroep wordt ongegrond verklaard. Omdat hij februari-instromer is, hoeft hij Avans nog niet te verlaten, maar het wordt lastig om de komende tijd nog alle benodigde punten te halen voor een positief bindend studieadvies. [LJ]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?