Terug naar overzicht

Student weigert hertentamen

Kennis

Tijdens de tweede zitting van het College van Beroep waar we eerder over berichtten, heeft de student in kwestie het schikkingsvoorstel van de examencommissie afgewezen. In het voorstel staat dat ze nog een zesde kans krijgt om de kennistoets toch te halen. Volgens de student houdt de examencommissie geen rekening met haar dyslexie. Ze wil het tentamen via audio of mondeling maken, omdat lezen haar niet goed afgaat.

De examencommissie komt haar hierin niet tegemoet: ‘Binnen het vak waarvoor ze wordt opgeleid, Verpleegkunde, moet ze om kunnen gaan met schriftelijke vraagstukken.’  In het verweer stelt de moeder van de student dat het bij een kennistoets niet gaat om leesvaardigheid. Dat wordt al getest in het assessment, wat eerder al wel als voldoende werd beoordeeld.

Principekwestie

Tijdens de zitting wordt veel betoogd, voornamelijk door de ouders van de student. Daarbij moet de voorzitter van het College van Beroep tenslotte ingrijpen en richt zich tot de student. ‘Je hebt de optie om het tentamen nog eens te maken. Je hebt niets te verliezen. Als je hem haalt, heb je je propedeuse, zo niet, dan blijven we steken waar we nu zijn.’

De voorzitter benadrukt ook dat het zonde zou zijn als de student de herkansing om principiële redenen zou laten liggen. De examencommissie is volgens het college met een goed schikkingsvoorstel gekomen en als de student daar niet op in wil gaan, is er geen andere optie meer. [LvdA]

Zie eerder verschenen berichten:

Student 'vecht' voor propedeuse 23-08-2012

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?