Terug naar overzicht

Tekort studentenkamers neemt toe

Uit de vandaag gepresenteerde Monitor Studentenhuisvesting 2012 blijkt dat er meer studentenkamers bij moeten dan vorig jaar werd gedacht. Toen verwachtten studentenhuisvesters, ministerie en studentenbonden nog dat de bouw van zestienduizend extra kamers in 2016 voorlopig voldoende zou zijn. Nu dit jaar bekend werd dat het aantal studenten in 2020 oploopt met 85.000, moet het tempo flink omhoog.

Extra kamers

Als het lukt om 33.000 extra kamers te realiseren, is de huidige woningnood onder studenten nog niet opgelost. In de enquête voor de nieuwe monitor gaven 56.000 studenten aan dat ze op kamers zouden willen wonen in de stad waar ze studeren. Dat cijfer is waarschijnlijk nog aan de lage kant, omdat de enquête in mei werd afgenomen; dan is de kamernood minder hoog dan in september.

Gedeelde voorzieningen

Van de 35.000 studenten die dit voorjaar geënquêteerd werden voor de monitor woont twee derde op een kamer met gedeelde voorzieningen. Een kwart is daar niet tevreden mee en wil graag een eigen toilet, douche en eventueel een keuken. De woonwensen van studenten verschillen per stad. De monitor biedt ook lokale rapporten die vanaf 1 november te downloaden zijn.

Het kamertekort in 2020 is het grootst in Amsterdam (8.000), Groningen (4.000), Rotterdam (2.700) en Utrecht (2.500). In de Avanssteden is geen sprake van een groot tekort. [HC/HOP]

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?