Terug naar overzicht

Vrouwen Avans stemmen linkser

Dat VVD, SP en D66 de drie populairste partijen zijn onder studenten en medewerkers van Avans werd gisteren al bekend. VVD en D66 danken die hoge notering naar nu blijkt aan de mannen (267 respondenten). Onder hen kan VVD namelijk rekenen op 46 zetels, bij de vrouwen (167 respondenten) zijn dit er slechts 25. D66 haalt op zijn beurt 30 zetels, veel meer dan de 16 zetels bij de vrouwen.

Andersom zien we dat vrouwen veel linkser stemmen dan hun mannelijke wederhelft op Avans. De SP vergaart onder vrouwen het ongekende aantal van 51 zetels, de PvdA kan rekenen op 34 zetels en GroenLinks krijgt er 11. Bij de mannen waren de linkse partijen veel minder goed bedeeld met respectievelijk 23, 15 en 4 zetels.

Studenten vs medewerkers

Ook tussen medewerkers en studenten is er een duidelijk verschil in stemgedrag. Al wil Punt hier wel als kanttekening bijmaken dat slechts 59 medewerkers zich door de politieke vragenlijst klikten, de vraag is dus hoe representatief deze groep is. Desondanks is het opvallend om te zien hoe populair D66 onder medewerkers is. Onder studenten moeten Pechtold en de zijnen het doen met 21 zetels, bij de medewerkers halen ze maar liefst 47 zetels.

Ook de PvdA heeft duidelijk meer aanhangers onder medewerkers dan onder studenten, 36 tegenover 19 zetels. De PVV en de SP danken hun populariteit op Avans juist aan de studenten blijkt ook uit de onderstaande grafiek.

2012 vs 2010

Nog een laatste grafiek. In het artikel van gisteren over de politieke enquête van Punt, vroegen reageerders zich af wat de verschillen zijn met het stemgedrag in 2010. Destijds vroegen we Avansstudenten twee maanden na de Tweede Kamer-verkiezingen naar hun politieke voorkeur. GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren en met name SP waren in 2010 populairder dan in de rest van Nederland.

Om de huidige uitkomsten te kunnen vergelijken met die van 2010, is het stemgedrag van alle medewerkers niet meegenomen. Zij werden twee jaar geleden immers niet ondervraagd. Dan blijkt dat vooral de SP en D66 aan populariteit hebben gewonnen. De PVV, GroenLinks en het CDA hebben ten opzichte van 2010 juist veel zetels ingeleverd. [CT]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?