Terug naar overzicht

‘Wij willen het collegegeld fors verlagen’

Mijn partij is de onderwijspartij bij uitstek.

‘Alle partijen kunnen dit zeggen, maar GroenLinks is de enige partij die 2,4 miljard euro wil investeren in onderwijs. Dat is meer dan D66 en bijna tien keer zoveel als bijvoorbeeld de VVD. Niet iedereen is met een gouden paplepel geboren en wij vinden dat alle Nederlanders recht hebben op goed onderwijs. Alleen op die manier creëer je een gezonde samenleving. Daarom willen wij ook het collegegeld fors verlagen.’

Zorg- en techniekopleidingen moeten aantrekkelijker worden.

‘Maar niet door die studies goedkoper te maken. Dan krijg je misschien meer eerstejaarsstudenten, maar die komen dan om de verkeerde reden. We moeten vakken als wis- en natuurkunde al in het middelbaar onderwijs aantrekkelijker maken. Dáár moet je interesse kweken. Daarnaast moeten we af van de langstudeerboete. Techniekopleidingen staan bekend als zware opleidingen en de langstudeerboete kan aankomende studenten ervan weerhouden om die richting te kiezen.’

De basisbeurs moet verdwijnen.

‘Als je reëel bent dan is de huidige basisbeurs vaak niet eens voldoende om de kamerhuur te betalen. Daar komt bij dat niet elke student de beurs even hard nodig heeft. Het is ook niet sociaal. De hele samenleving betaalt voor die basisbeurs. Ook lager opgeleide mensen. Terwijl de hoger opgeleiden na afstuderen vaak meer gaan verdienen. Daarom is een sociaal leenstelsel een goed idee. Dan kun je na je studie naar draagkracht terugbetalen. GroenLinks wil wel het collegegeld verlagen en de aanvullende beurs verhogen, zodat de studiekosten binnen de perken blijven. Het geld wat afschaffen van de basisbeurs oplevert, moet weer geïnvesteerd worden in het onderwijs.’ [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?