Terug naar overzicht

Brief slb’er laatste kans propedeuse

Het zijn maar twee studiepunten die de student tekort komt om zijn propedeuse in ontvangst te mogen nemen en zijn opleiding te vervolgen bij Avans. Vorige week had de onafhankelijke rechtbank van Avans zitting in Breda.

‘Kan hij niet een half jaartje extra krijgen? Het gaat maar om één tentamen’, vraagt de voorzitter van het College van Beroep zich af. Waarop de examencommissie aangeeft dat de student een heel jaar extra heeft gehad. In totaal heeft hij vijf kansen gekregen, waarvan er één extra is toegekend.

Belangrijk onderdeel

Ook zou het niet aan de voorbereiding hebben gelegen, hij kon namelijk de gehele zomer studeren voor de toets. ‘Daarnaast is het een belangrijk onderdeel voor het verdere verloop van de studie’, aldus de examencommissie. 

Volgens de studieloopbaanbegeleider (slb’er) van de student – die niet bij de zitting aanwezig is – verdient hij nog een kans. Ze waagt nog een laatste poging door een brief te schrijven aan het College: ‘Het zou doodzonde zijn als de student de opleiding moet verlaten’, schrijft ze onder andere. Volgens de Collegevoorzitter staan er lovende woorden in de brief.

Verschillende geluiden

De Collegevoorzitter vindt het op zijn minst opmerkelijk dat het geluid van de slb’er en de examencommissie zoveel van elkaar verschillen. En vraagt de laatste naar het contact tussen de twee partijen. ‘We hebben een overleg gehad met alle slb’ers, dat is gebruikelijk. Er was toen een breed draagvlak voor de extra kans en de eventuele gevolgen’, aldus de examencommissie.

Daarnaast is de brief op het allerlaatste moment toegevoegd aan de documentatie. De examencommissie vervolgt dan ook: ‘Het geluid dat we nu horen, horen we voor het eerst. We hebben persoonlijk niets ontvangen, dit is een rare situatie.’

Na een korte schorsing stelt het College van Beroep voor de zaak opnieuw te behandelen. Op korte termijn. En onder voorwaarde dat de slb’er van de student aanwezig is: ‘We willen ons voldoende laten voorlichten.’ [SD]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?