Terug naar overzicht

‘Erasmusbeurs dit studiejaar niet in gevaar’

Volgens Galjé is er sprake van een tijdelijk kastekort. ‘De Europese Commissie heeft meer budget toegezegd dan dat ze op dit moment heeft. Daarom moeten de lidstaten bijstorten.’ Of die daartoe bereid zijn kan ze niet zeggen. ‘Daar hebben wij bij het agentschap geen zicht op.’

Instellingen

Universiteiten en hogescholen kunnen dit collegejaar gewoon doorgaan met het uitdelen van de Erasmusbeurzen. ‘Wij hebben een contract met de Commissie en gaan er vanuit dat het in orde komt. Dat is ook wat we de instellingen hebben laten weten.’

De contracten voor de Erasmusbeurs gaan per academisch jaar. De grootste bulk van het budget heeft het agentschap al ontvangen. Het eerste voorschot is inmiddels aan de instellingen uitgekeerd. Galjé: ‘Voor beide semesters gaat het in totaal om dertien miljoen euro waarvan we al 70 procent binnen hebben. Mochten er problemen ontstaan met die laatste dertig procent dan denk ik dat we samen met het ministerie wel tot een oplossing komen.’

Minder budget

Het alternatief, dat de contracten met de 52 deelnemende instellingen straks moeten worden opengebroken, is onwaarschijnlijk. De meerjarige begroting van de Europese Commissie eindigt in 2013 en de begroting voor 2014-2020 is nog niet vastgesteld. Galjé kan zich voorstellen dat er dan wat verandert als er minder budget is. Bijvoorbeeld dat de Erasmusbeurs iets omlaag gaat, maar niet dat deze verdwijnt. ‘Het Erasmusprogramma bestaat al 25 jaar, tot algemene tevredenheid.’

Via Erasmus kunnen studenten een uitwisselingsprogramma volgen bij zesduizend Europese instellingen. Die rekenen geen collegegeld en de student kan de eigen studiefinanciering behouden. De beurs van 220 euro per maand wordt verstrekt bij een verblijf van minimaal drie en maximaal twaalf maanden. [SL/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?