Terug naar overzicht

‘Examencommissie geeft geen feedback’

Geen feedback

Tijdens het eerste assessment van de minor, dat voor de zomervakantie plaatsvond, kreeg de student geen feedback op haar onvoldoende. ‘Zo kon ik dus geen punten verbeteren’, zegt de student tijdens de beroepszaak op 25 otkober. ‘Ik heb de examencommissie gevraagd naar de motivatie, maar die heb ik niet gekregen. Ook bij de herkansing heb ik geen feedback gehad.’

De examencommissie stelt dat de brief van de student vanwege de zomervakantie is blijven liggen, maar dat is volgens het College van Beroep geen verklaring. ‘Zorg dan dat er tijdens de vakantie vervanging is.’

Reader

Voor de minor hadden de studenten een reader gekregen waar alle informatie over de opdrachten en beoordelingen staat. Dat was echter wel een reader voor voltijdstudenten, waarin vanuit werd gegaan dat de studenten wekelijks 36 uur zouden studeren. Na protest kwam er een alternatief, maar de reader werd daar niet op aangepast.

‘We moesten werken met een reader die niet aansloot bij de minor en de readers zijn er juist om dingen in vast te leggen. Volgens de reader moeten alle cijfers van de hoofdonderdelen voldoende zijn. Het assessment waarvoor de onvoldoende was bepaald hoorde bij één van die hoofdonderdelen. Het gemiddelde cijfer is wel voldoende.’

Het College van Beroep vraagt naar de andere cijfers van de student. ‘De rest heb ik allemaal met een voldoende behaald.’

Studievertraging

De examencommissie stelt tijdens de zitting voor dat de student het project waarvoor ze een onvoldoende haalde nog eens overdoet in een nieuwe projectgroep. Dat betekent wel dat ze alles over moet doen, ook wat ze met een voldoende had afgesloten.

De student vraagt of de voldoende alsnog kan worden toegekend. Als dat niet gebeurt, zal ze één of misschien zelfs twee jaar studievertraging oplopen, terwijl ze met een voldoende kan beginnen met afstuderen.

Het college heeft het beroep van de student deels gegrond verklaard. De examencommissie moet met een betere motivering komen over de onvoldoende van het assessment. [LvdA]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?