Terug naar overzicht

Gele kaart voor LOI-Bedrijfskunde

Eind 2011 oordeelde een visitatiepanel van deskundigen dat het onderwijsprogramma van de LOI-opleiding weliswaar verbeterd was, maar dat de effecten daarvan nog niet konden worden vastgesteld. Van de vier afstudeerwerken die het panel onder ogen kreeg, was er geen enkele aan de maat. Wel vertrouwen de deskundigen erop dat het herstelplan dat de opleiding momenteel invoert zijn vruchten zal afwerpen.

Accreditatieaanvraag

Het NVAO-bestuur neemt het visitatieoordeel over. In april 2013 moet de opleiding een nieuwe accreditatieaanvraag indienen. Is het niveau van de afstudeerwerken dan nog niet verbeterd, verliest de opleiding haar accreditatie op 31 augustus 2013. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?