Terug naar overzicht

Klaar met de pabo? Laat je omscholen

Er zijn steeds minder leerlingen en door bezuinigingen worden de klassen groter. Daardoor kunnen pabo-gediplomeerden maar moeilijk een baan vinden. Ze dreigen verloren te gaan voor het onderwijs, terwijl er in het vmbo juist een groot tekort aan docenten is.

Meer dan welkom

Daar zijn pabo-afgestudeerden meer dan welkom, al moeten ze zich dan laten bijscholen. Maar de overheid en lerarenopleidingen maken de overstap niet eenvoudig, aldus een vandaag verschenen rapport van CAOP Research. Er zou een speciale ‘zij-instroombeurs’ voor gediplomeerden van de pabo moeten komen.

Wie uit het bedrijfsleven komt en alsnog leraar wil worden, kan tegen het gewone wettelijke tarief een opleiding volgen. Het hoge collegegeld voor tweede studies geldt immers niet voor onderwijs- en zorgopleidingen.

Buiten de boot

Maar pabo-studenten hebben al een eerste onderwijsopleiding achter de rug. Daardoor vallen ze buiten de boot en moeten ze veel geld betalen als ze bij nader inzien tweedegraads leraar willen worden.

Middelbare scholen krijgen wel geld voor zij-instromers, maar daar mogen afgestudeerden van de pabo geen gebruik van maken. Dat zou moeten veranderen, aldus de makers van het rapport.

Verkorte trajecten

Verder kunnen de lerarenopleidingen verkorte trajecten maken voor afgestudeerden van de pabo. Omgekeerd kunnen pabo’s alvast een ‘minor’ aanbieden die voorbereidt op het middelbaar onderwijs. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?