Terug naar overzicht

Meer geld voor onderzoek

Het gisteren gepresenteerde regeerakkoord stelt dat Nederland zijn positie in de top vijf van de meest concurrerende economieën moet behouden en versterken. Het nieuwe kabinet zal daarom 150 miljoen euro extra beschikbaar stellen voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Daarvan wordt 25 miljoen betaald uit een nader in te vullen ‘herprioritering’ binnen de OCW-begroting. Een besparing op fiscale subsidies voor bedrijven levert nog eens 25 miljoen op.

Bezuiniging op studiefinanciering

Het kabinet maakt niet duidelijk waarmee het de resterende honderd miljoen investering wil financieren. Mogelijk gebeurt dat met de voorgenomen bezuinigingen op de studiefinanciering. Die brengen in 2016 vijftien miljoen euro op, het jaar daarna 55 miljoen en uiteindelijk structureel 810 miljoen per jaar. In het regeerakkoord staat te lezen ‘dat de opbrengsten van de maatregelen in de studiefinanciering worden geïnvesteerd in het onderwijs en onderzoek’. [HC/HOP]

Zie ook het eerder verschenen artikel:

'Studenten melkkoe van bezuinigingen' 29-10-2012

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?