Terug naar overzicht

Nog meer juffen voor de klas

Het aantal juffen blijft toenemen. Van alle leerkrachten in het basisonderwijs is 86,2 procent vrouw tegen 84,5 procent vijf jaar geleden. Bovendien steeg het aantal scholen dat alleen maar juffen voor de klas heeft tussen 2007 en 2011 van 562 naar 820, schrijft het Onderwijsblad.

Maatschappelijk oogpunt

Volgens de AOb-voorzitter Walter Dresscher maakt de verdere opmars van de juffen niet uit voor de kwaliteit van het onderwijs. ‘Je kunt je wel afvragen hoe wenselijk het is vanuit een maatschappelijk oogpunt.’

De verdergaande vervrouwelijking van het onderwijs strookt absoluut niet met de ambitie van demissionair staatssecretaris Halbe Zijlstra, die er naar streeft het aandeel mannelijke leerkrachten op te vijzelen naar dertig procent in 2020.

Opheffen nullijn

Volgens Dresscher zullen er andere middelen moeten worden ingezet door Zijlstra. Te beginnen met het opheffen van de nullijn voor de salarissen in het basisonderwijs.

Jongens kijken volgens hem bij hun studiekeuze meer naar wat ze later gaan verdienen dan meisjes. [SL/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?