Terug naar overzicht

Technici moeten commercieel denken

Spanningsveld
Projecten worden complexer en marges kleiner. Als commercieel ingenieur bevind je je vaak in het spanningsveld tussen de klant en de eigen organisatie. ‘Een opdrachtgever wil “zien” dat zijn werkelijke behoefte door zijn gesprekspartner wordt begrepen’, verklaart Clemens van den Broek, projectmanager bij het AOC.

Behoeften van consumenten herkennen, begrijpen, maar ook vertalen in het product. Van den Broek: ‘Een belangrijke competentie is ondernemend kunnen handelen. Het verkrijgen van inzicht in de kredietwaardigheid, balansbeoordeling, opbrengsten en kosten is daarbij essentieel.’

Daar komt ook nog bij dat de ingenieur zijn idee en de uitvoering hiervan moet overbrengen aan de klant. Dus moeten ook zijn communicatieve vaardigheden goed ontwikkeld zijn.

Starre programmering
Volgens Van den Broek worden vele vraagstukken uit de technisch-economische sector onvoldoende geadresseerd in het hbo: ‘Wegens het ontbreken van interdisciplinaire samenwerkingsmogelijkheden. Vaak is dat het gevolg van de starre programmering van de diverse curricula.’

Bij de nieuwe minor Commercieel Ingenieur worden studenten ingezet bij bedrijven als technisch specialist. Daarnaast gaan ze zich richten op de commerciële aspecten van technische ontwerpen en producten. Ook leren ze rapporten te presenteren en ontwikkelen ze communicatieve vaardigheden om hiermee om te gaan.

De studenten krijgen de eerste twee maanden een intensief programma waarin zij zich verdiepen in maatschappelijke ontwikkelingen, ondernemen en innoveren. Die inzichten zullen ze vervolgens in de praktijk brengen bij bedrijven. ‘De opgedane kennis en vaardigheden in combinatie met de persoonlijke ontwikkeling moet de studenten klaarstomen voor de arbeidsmarkt’, aldus Van den Broek. [SD]

Zie ook het eerder verschenen artikel:

Minor: samenwerken met ondernemers 29-03-2012

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?