Terug naar overzicht

Universitair personeel gaat voor geld

Op 8 november gaan de universiteiten en de vakbonden opnieuw onderhandelen over een nieuwe cao. Een jaar geleden was het overleg afgebroken omdat de partijen het niet eens konden worden. De VSNU zag alleen ruimte voor een kleine salarisverhoging als de aanvullende uitkering bij ontslag zou worden verlaagd.

Mening peilen

Het Tilburgse onderzoeksinstituut IVA kreeg de opdracht om de mening van het universitaire personeel te peilen. Bijna 2.400 werknemers vulden online een enquête in. De resultaten kwamen naar buiten via het Digitale Universiteitsblad van de Universiteit Utrecht.

55 Procent van de geënquêteerden – vooral de jongeren onder hen – vindt dat het hoog tijd wordt voor een nieuwe loonsverhoging. Sinds 2010 heeft er zelfs geen inflatiecorrectie plaatsgevonden. Handhaving van de aanvullende uitkering bij ontslag wordt even belangrijk gevonden. Daarentegen mag de seniorenregeling wat soberder. Slechts 29 procent van de ondervraagden wil die in zijn huidige vorm handhaven. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?