Terug naar overzicht

Van Kalmthout verlaat College van Bestuur

Van Kalmthout is een van de langst zittende bestuurders in het hbo. Bij de Hogeschool ’s-Hertogenbosch, voorganger van Avans, werkte hij sinds 1995. Hij heeft de Bossche locatie zien groeien van vier- naar bijna elfduizend studenten.

Terugloop in studentenaantal

‘Hogeschool 's-Hertogenbosch had toen ik aantrad een bleek profiel en een matige kwaliteit. Enkele opleidingen waren zelfs onder de maat. Ook had de hogeschool onvoldoende opleidingen in vergelijking met de andere grote hogescholen in Noord-Brabant. Destijds waren we zelfs de enige hogeschool die terugliep in studentenaantal. Door heel gerichte aandacht aan de zwakste opleidingen te geven behoorden zij na vier jaar al tot de beste van Nederland’.

In 2001 werd de Bossche hogeschool al voor het eerst gekroond tot beste hogeschool van het land. ‘Die reputatie en de uitbreiding van het aantal opleidingen leidde snel tot een veel groter aantal studenten.’

Top van Nederland

Na de fusie met de Hogeschool Brabant ging de instelling verder als Avans Hogeschool. In 2006 voorspelde Van Kalmthout dat uiteindelijk Avans als geheel tot de top van Nederland zou kunnen gaan behoren. En dat is bereikt.

Van Kalmthout spreekt dan ook van stoppen op een hoogtepunt. ‘Ik heb veel mijlpalen mogen meemaken. Avans is nu drie jaar op rij de beste grote hogeschool, dat was een persoonlijk doel van me. Iets wat in het verleden de Hogeschool ’s-Hertogenbosch ook heeft bereikt. Maar mijn vader zei altijd: je moet stoppen als je nog gemist wordt en ik denk dat dat nu het geval is.’

Frisse wind

‘Avans staat er tien jaar na de fusie goed voor, qua reputatie maar ook organisatorisch en financieel. We gaan een nieuwe fase in, een frisse wind daarbij is goed. Ik wil niet in routine vervallen en ik denk niet dat dat tot op heden gebeurd is. Maar dat risico kan na zoveel jaar ook voor mij op de loer liggen. Ook is het goed voor de hogeschool dat er verjonging van het College van Bestuur mogelijk wordt.’

De vice-voorzitter gaat niet helemaal weg bij Avans; hij gaat zich de komende jaren richten op verdere doorontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek binnen Avans. ‘Want dat heeft nu een gemiddelde kwaliteit en moet met de uitstekende lectoren die de hogeschool heeft absoluut beter kunnen. Met name de verankering van het praktijkgericht onderzoek in het onderwijs kan veel hechter en het onderzoek kan zo’n belangrijke bijdrage leveren aan het beroepenveld maar ook aan de verdere professionalisering van de docenten.’

Onderzoek

Als voorzitter van de landelijke Hoger Onderwijskamer voor Open Educational Resources gaat hij zich ook storten op het vormgeven van Open Leermateriaal in binnen- en buitenland. ‘Ik wil graag weer het onderzoek in. Open Education Resources staat internationaal maar ook in Nederland nog in de kinderschoenen en heeft ontzettend veel potentie, juist binnen het hoger onderwijs.’

De zoektocht naar een nieuws bestuurslid wordt nu in gang gezet door de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. Een nieuw bestuurslid zal naar verwachting midden 2013 kunnen aantreden. Tot die tijd blijft Van Kalmthout in functie. [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?