Terug naar overzicht

Vijf tentamens, twee benut

De student krijgt een negatief bindend studieadvies en tekent beroep aan. Voor de student in kwestie is de beroepszaak zijn laatste kans om de opleiding bij Avans voort te zetten. Anders is het einde verhaal. Afgelopen week kwam de zaak voor bij het College van Beroep, de onafhankelijke rechtbank van Avans.

Te laat voor het tentamen

Tijdens de zitting blijkt dat de student niet alle tentamenkansen voor het desbetreffende vak benut heeft. ‘Ik had het erg druk in het eerste jaar dus toen heb ik beide keren niet van de mogelijkheid gebruik gemaakt om tentamen te doen. In het tweede jaar was ik een keer te laat voor het tentamen en mocht ik niet deelnemen. Toen heb ik in de herkansingsperiode het tentamen wel gedaan en een 5,4 gehaald.’

Omdat de student verder alle benodigde studiepunten heeft gehaald voor zijn propedeuse, krijgt hij nog één extra kans van de opleiding. Maar ook dat levert geen voldoende op.

Acht studiepunten

De voorzitter van de examencommissie is duidelijk. ‘Deze student heeft van de vier reguliere kansen er slechts een benut. Bovendien heeft hij van het tweede jaar ook nog maar acht studiepunten gehaald.’

De student heeft zijn zaak voorgelegd bij het College van Beroep omdat hij dyslectisch is en ADHD heeft. ‘Wist de opleiding daarvan?’, vraagt de voorzitter van het College. ‘Ik heb het er aan het begin van mijn studie met een decaan over gehad. Die vertelde mij dat ik het moest doorgeven bij mijn academie. Maar dat heb ik niet gedaan. Ik wilde geen uitzondering zijn. Ik wilde het op eigen kracht doen.’

Extra tijd

‘Stel je had extra tijd voor dit tentamen. Had dat verschil gemaakt?’, vraagt de voorzitter van het College. ‘Nee, eigenlijk niet. Ik kwam niet echt tijd tekort’, antwoord de student.

Daarop wordt de zaak even geschorst, maar de examencommissie ziet in de tijdens de zitting aangedragen argumenten geen reden om tot een andere beslissing te komen.

Het College acht het beroep ongegrond. De student kan zijn opleiding niet voortzetten. [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?