Terug naar overzicht

‘Wetenschappelijk wangedrag van hoogleraar’

Internist Don Poldermans was één van de wetenschappers die na Diederik Stapel van fraude werd beschuldigd. Hij zou gegevens van hartpatiënten hebben verzonnen voor een wetenschappelijke publicatie. Een promovendus kende de dataset en trok aan de bel.

Dataset is verzonnen of achteraf gemaakt

Er zijn maar twee mogelijkheden, meent de commissie. De dataset is werkelijk verzonnen ten behoeve van een wetenschappelijke publicatie of de dataset is achteraf gemaakt om de auteurs te beschadigen. Dat laatste lijkt de commissie onwaarschijnlijk. Uit speurwerk van een bedrijfsrecherchebureau blijkt dat het bestand al jaren eerder is aangemaakt.

Dus is er sprake van ‘ernstig wetenschappelijk wangedrag’. Poldermans was een wetenschapper met een internationale reputatie. De reputatie van zijn onderzoeksgroep is beschadigd. Het huidige onderzoek ‘heeft deze schade niet kunnen beperken’, merkt de commissie fijntjes op. Van andere studies bleken de data zoek of konden de onderzoeken niet worden geverifieerd.

Gebrekkige archivering

Er zijn slechts vijf studies onderzocht. Poldermans had honderden publicaties op zijn naam. Het is maar de vraag of het zin heeft al die publicaties tegen het licht te houden, overweegt de commissie, al is het maar vanwege de ‘gebrekkige archivering van de diverse projecten’. Ook geven onderzoekers op tal van punten tegenstrijdige verklaringen.

In de Volkskrant slaat Poldermans van zich af. Het omstreden databestand bevat volgens hem zoveel onjuistheden dat het onmogelijk de basis voor zijn publicaties kan zijn geweest. De werkelijke data staan volgens hem op een computer die niet meer is teruggevonden. Voor sommige data bestond bovendien geen bewaarplicht. De commissie zou met terugwerkende kracht eigen regels hebben opgesteld. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?