Terug naar overzicht

7 ton subsidie voor zedenproject Avans

De hogeschool heeft samen met Reclassering Nederland in 2009 het project COSA (Circles Of Support and Accountability) geïntroduceerd in Nederland. In COSA worden met behulp van vrijwilligers en onder begeleiding van professionals zedendelinquenten gereïntegreerd in de maatschappij.

Aantal slachtoffers daalt

COSA is ontstaan in Canada waar goede resultaten zijn gehaald. Ook in Groot-Brittannië zijn successen geboekt met deze aanpak. Het aantal nieuwe slachtoffers blijkt te dalen en de delinquenten re-integreren beter.

Het Expertisecentrum Veiligheid van Avans zorgt voor opleiding en onderzoek en maakt de verbinding met het onderwijs op Avans. Reclassering Nederland zorgt voor de uitvoering van de cirkels. Inmiddels zijn 27 cirkels rondom zedendelinquenten actief in de regio’s Noord-Brabant, Zeeland, Limburg, Noord-Holland en Zuid-Holland. Binnenkort worden ook in Noord-Nederland en Midden- en Oost-Nederland cirkels opgestart, waarmee het project een landelijke dekking krijgt. Sinds 2010 is COSA ook actief in Vlaanderen, ook ondersteund door Avans.

Europa

In diverse Europese landen is interesse in het opstarten van COSA. Enkele landen, zoals Spanje, Bulgarije en Letland hebben al voorbereidingen getroffen. Andere landen zoeken mogelijkheden.

Dankzij de nieuwe Europese subsidie kan Avans een voortrekkersrol nemen en als kenniscentrum fungeren voor de landen die het project willen invoeren. Het Expertisecentrum wordt het zenuwcentrum, waarbij Europese landen terecht kunnen voor vragen en ondersteuning rondom de invoering van COSA. [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?