Terug naar overzicht

70% mastertitels niet haalbaar voor ATM

Opheldering 

Leden vroegen afgelopen maandag tijdens de academieraadsvergadering opheldering over de prognoses en doelstellingen van de academie voor 2013.

Avans streeft ernaar dat 70 procent van de docenten een masteropleiding heeft afgerond. Een doelstelling die is opgenomen in het Meerjarenbeleidsplan 2011-2014, maar ook in de voorgenomen prestatieafspraken met het ministerie van Onderwijs.

50 procent

Tijdens de vergadering geeft academiedirecteur Jan Reinhard aan dat 40 procent van de ATM-docenten op dit moment een masteropleiding heeft afgerond. En in het Businessplan voor 2013 wordt dit percentage opgeschroefd naar 50 procent.

Dat de 70 procent-doelstelling bij ATM niet kan worden gerealiseerd, heeft volgens de directie met verschillende factoren te maken. Zo zou het lastig zijn om een techniekmaster op universitair niveau te vinden die in deeltijd wordt aangeboden.

‘Daarnaast kunnen we docenten niet zomaar twee dagen per week gedurende een aantal jaren studieverlof geven. Dat is niet te betalen. Het komt dus eerder aan op nieuwe mensen die we aannemen,’ verklaart Reinhard.

Dat is nog altijd geen 70 procent, dit percentage geldt voor heel Avans. Het wordt volgens de directie gecompenseerd door andere academies. Ook bestuursvoorzitter Paul Rüpp gaf in een interview met Punt aan hier vertrouwen in te hebben. [SD]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?