Terug naar overzicht

Avans wil meesturen op toekomst deeltijd

De bekostiging van deeltijdopleidingen door de overheid zal waarschijnlijk in 2017 stoppen. Het ministerie overweegt wel vouchers  voor deeltijders in onderwijs-, zorg- en techniekstudies en eventueel een paar andere vakgebieden. Vooruitlopend op deze maatregel is Avans bezig met het onderzoek naar de mogelijkheden van een nieuw instituut voor deeltijdonderwijs.

Andere tak van sport

‘We waren al bezig ons deeltijdonderwijs te evalueren’, zegt bestuursvoorzitter Paul Rüpp. ‘Voordat het ministerie van Onderwijs kwam met zijn plannen. De laatste jaren zag je het aantal deeltijdstudenten teruglopen bij die academies die deeltijd aanbieden naast de voltijdopleidingen. Aan de andere kant zag je bij de Academie voor Deeltijd dat die afname minder groot was. Uit onderzoek is gebleken dat deeltijdonderwijs een hele andere tak van sport is.’

'Avans is wat dat betreft vrij uniek binnen de hogescholen. Wij hebben als een van de weinigen een aparte Academie voor Deeltijd. We willen ook in de toekomst voorop lopen in deeltijdonderwijs. Dat is de reden dat we een stuurgroep hebben gevormd die de toekomst van deeltijdopleidingen bij Avans in kaart brengt.’

Marktgericht

De overheid wil vanaf 2017 private en publieke opleiders gelijk trekken als het gaat om deeltijdonderwijs. ‘Deeltijdonderwijs moet flexibeler. Bovendien ga je van aanbodgericht naar marktgericht werken. Die expertise hebben wij in huis bij Avans+ en de Academie voor Deeltijd. De andere academies kennen die minder.’

De bestuursvoorzitter kan zich goed voorstellen dat ook Avans het deeltijdonderwijs in modules gaat aanbieden. ‘En misschien wel op andere locaties. Waarom niet ook in Bergen op Zoom en Oss of in-companytrainingen? Om dat te kunnen, moet wel de wetgeving worden aangepast. We spelen dan op hetzelfde veld als de private aanbieders.’

Rüpp ziet kansen voor Avans. ‘Maar dan is het wel belangrijk dat je niet alleen reageert op ontwikkelingen maar ook vooruit kijkt. Dan zit je zelf aan het stuur.’

In 2013 gaat de stuurgroep haar conclusies presenteren aan de academiedirecties, academieraden en de Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad. [AR]

Zie ook de eerder verschenen artikelen:

Nieuw deeltijdinstituut Avans 21-11-2012

ATGM en AFM stoppen met deeltijd 20-11-2012

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?