Terug naar overzicht

Avanslector genomineerd voor Lector van het Jaar

Uit heel het land droegen studentenorganisaties, kenniskringen, docenten en HBO-bestuurders bij hen zeer gewaardeerde lectoren voor. Zij voldeden op verschillende manieren aan de thematiek en profielschets die dit jaar door het Interstedelijk Studenten Overleg en ScienceGuide centraal waren gezet.

Lerarenopleidingen

De keuze van Lector van het Jaar legt ditmaal het accent op hen die het vak van docent helpen vernieuwen en opwaarderen. Hoe draagt lectoraal onderzoek,en de vertaling daarvan naar de curricula van de lerarenopleidingen, bij aan de versterking van de professie van de leraar in het basis- en voortgezet onderwijs?

Er is geen waarheid

Delnooz’ opvatting is dat het niveau van hbo-studenten omhoog kan door ze een vragende, kritische houding aan te leren, een academische houding feitelijk. Het uitgangspunt van Delnooz: er is geen waarheid. Je moet alles in twijfel trekken, want niets is zeker. Delnooz noemt dit de Creatieve Actie Methodologie, een model dat hij tijdens zijn promotieonderzoek bedacht.

De ideeën van Delnooz blijven niet bij theorie: een aantal basisscholen in de regio zijn nu zover dat zij experimenteren met meer creatief en innovatief denken. Dit gebeurt in samenwerking met de Bredase Pabo en haar studenten. ‘Over een paar maanden komen daar hopelijk veelbelovende resultaten uit. Door kinderen kritischer, creatiever en ondernemender te maken, gaat het niveau op alle vlakken omhoog’, zei de lector hier vorig jaar over.

De Lector van het Jaar wordt dinsdag 27 november bekend gemaakt tijdens het Nationaal Hoger Onderwijs Congres en gehuldigd door nog net NVAO voorman en bijna VSNU voorzitter Karl Dittrich. [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?