Terug naar overzicht

CMV’ers moeten ondernemersskills leren

Tweedejaarsstudenten Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) in Breda krijgen sinds september tien weken les over ondernemen. CMV’ers moeten in de toekomst vanwege geschrapte subsidies ook ondernemersskills eigen maken, vindt Andre Walraven, docent bij de Academie voor Sociale Studies in Breda (ASB). ‘Ze zullen op die manier ook hun bijdrage moeten kunnen leveren aan de maatschappij.’
 
In het nieuwe curriculum van CMV is ondernemen daarom systematischer opgenomen in het programma. Samen met  Marijn Mulders, docent bij de Bredase Academie voor Marketing en Business Management (AMBM) ontwikkelde Walraven een programma voor de studenten waarbij ze ook de kneepjes van het ondernemersvak leren.

Buurtonderneming

De studenten onderzoeken in een Bredase wijk wat er nodig is om met de bewoners een buurtonderneming op te zetten. ‘Een onderneming van en voor bewoners waarbij gezocht wordt naar een oplossing door hun zelf ervaren maatschappelijke problemen’, aldus Walraven.

‘Neem bijvoorbeeld met over de groenvoorziening. Daar kun je de gemeente een duur bedrijf voor in laten huren. Maar je kunt het de bewoners ook zelf laten doen. Hoe realiseer je maatschappelijke doelstellingen zonder je handje voor subsidie op te houden?’

Daarbij worden ze onderworpen aan ethische vraagstukken. ‘Idealistische ondernemers – zoals we onze studenten typeren – moeten voortdurend belangen tegen elkaar afwegen. Die moeten ze kunnen onderbouwen en verantwoorden.’

Het project is nu vooral gericht op ouderen: ‘Met name 55-plussers, een doelgroep in deze maatschappij die veel kan én wil’, aldus Walraven. ‘De studenten worden uitgedaagd om een innovatief ondernemingsplan te ontwikkelen. Om kansen te zien die misschien niet direct voor de hand liggend zijn.’

Interactief

En AMBM-docent Mulders heeft daarvoor de expertise in huis. De studenten krijgen elke week een theoretisch college over de bouwstenen die het ondernemersplan vormen, en toetsen dit in de praktijk. ‘De studenten moeten nog even wennen aan deze manier van werken, het is veel interactiever. Maar uiteindelijk wel rendabeler. De theorie blijft beter hangen als er ook daadwerkelijk mee gewerkt wordt’, zegt Mulders.

‘Door in de praktijk te werken, worden studenten meer getriggerd om na te denken’, vervolgt Mulders. ‘Het ondernemersplan van de Kamer van Koophandel en de Rabobank zijn eigenlijk invullijstjes, daar leren studenten zo weinig van. Nu worden ze gedwongen om vragen te stellen. Goed, want dat doen ze nog te weinig.’

Ondernemersacademie

Afgelopen jaar werkten de docenten ook samen, maar dan andersom. De gemeente had de vraag bij het Avans Ondernemerscentrum neergelegd om een ondernemersplan te schrijven voor 18 buurthuizen die gesloten zouden worden.

Derdejaarsstudenten Small Business en Retail Management (SBRM) schreven de ondernemersplannen en ASB-docent Walraven doceerde hen toen de theorie die in de maatschappelijke sector van belang is. Kwesties die bij buurthuizen kunnen spelen, waar de studenten rekening mee dienden te houden.

Het ‘duo’ meent dat ondernemerschap academieoverstijgend meer aandacht zou moeten krijgen bij Avans. Mulders: ‘Er zou bijvoorbeeld een ‘ondernemersacademie’ moeten komen die andere academies daarbij ondersteunt. Dat zou AMBM kunnen zijn, maar ook de SBRM-opleiding van de academie: die hebben de expertise in huis over wat een ondernemer moet kunnen en kennen om succesvol te zijn.’ [SD]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?