Terug naar overzicht

Drie Bredase academies moeten fuseren

De Bredase ICT-opleidingen zijn op dit moment zodanig verdeeld over academies dat er sprake is van grote verschillen in de mate waarin de bedrijfsvoering sluitend gemaakt kan worden, stelt het College van Bestuur (CvB). ‘De verdeling heeft ook geleid tot versnippering in plaats van verrijking richting de studenten en het werkveld.’ Om een einde te maken aan de situatie stelt het CvB een fusie voor van de drie academies.

Wederopstanding AIM?

In augustus 2008 is de toenmalige Academie voor ICT en Media (AIM) gesplitst in de Academie voor ICT en Business (AIB) en de Academie voor Media and User Experience (AMUX). De nieuwe academie is niet een wederopstanding van de AIM, zegt Petra Koenders, directeur van AIB. ‘Gedeeltelijk zijn het dezelfde opleidingen, maar ook bijvoorbeeld Engineering wordt toegevoegd.’

De fusie wordt ingegeven doordat niet alleen de ICT-opleidingen maar lichtjes groeien, maar ook bijvoorbeeld Elektrotechniek. ‘Het zijn kleine opleidingen die je goed moet positioneren. Het is goed van het College dat ze ondanks dat de opleidingen klein zijn, deze toch willen blijven aanbieden. Want er bestaat een regionale behoefte vanuit het beroepenveld naar afgestudeerden in deze richtingen’, zegt Koenders.

Duurzame plek voor CMD

‘In principe vind ik de samenvoeging van de academies een goed plan’, zegt Bert Melief, interim-directeur bij AMUX. Maar er zijn ook andere opties voor CMD. ‘Ik heb van het bestuur de opdracht gekregen te onderzoeken wat de meest duurzame plek is voor CMD binnen Avans.’

Melief verwijst naar de redenen om in 2008 de oude Bredase ICT-academie op te splitsen. ‘Destijds werd gesteld dat CMD’ers meer affiniteit hebben met Technische Informatica dan Bedrijfskundige Informatica. Dat is niet veranderd.’

Verschillende profielen

Melief wijst op andere CMD-opleidingen die of zelfstandig zijn, of opereren binnen een kunstacademie, binnen communicatie-academies of juist meer bij de harde techniek. ‘Er zijn twee CMD-opleidingen binnen Avans. Dat geeft je de mogelijkheid om studenten te laten kiezen uit twee opleidingen met verschillende profielen.’ Melief heeft bijvoorbeeld gesprekken gevoerd met de kunstacademie.

Hij onderzoekt ook de mogelijkheid om een opleiding aan AMUX toe te voegen. ‘CMD alleen al telt zevenhonderd studenten. Je kunt eraan denken om daar een tweede opleiding aan toe te voegen en als zelfstandige academie door te gaan.’ Hij hoopt in december meer te kunnen zeggen over de beste positie van CMD binnen Avans.

Geen knelpunten ATM

Jan Reinhard, directeur van de Academie voor Technologie en Management (ATM), snapt de richtlijnen van het College van Bestuur en wil graag bijdragen aan de oplossing van een aantal knelpunten dat is geconstateerd. De academie ervaart in haar eigen bedrijfsvoering echter geen knelpunten. ‘De ATM is nu een goede, complete academie. Neem een opleiding als Mechatronica waarin werktuigbouwkunde, elektrotechniek en technische informatica samen komen. Dat is een opleiding die het goed doet.’ 

Een van de richtlijnen van het College is dat er bekeken kan worden of de fusie-academie op één locatie opereert. Momenteel heeft ATM nog twee opleidingen in Tilburg. ‘Technische Bedrijfskunde kun je niet zomaar naar Breda halen. Dan moet je de vestigingsplaats veranderen. Het kan best dat andere hogescholen daar bezwaar tegen aantekenen. ’

Gezondheidszorgtechnologie

Naast Technische Bedrijfskunde heeft ATM ook nog Gezondheidszorgtechnologie in Tilburg. Een opleiding die ook ondergebracht zou kunnen worden bij de Academie voor Gezondheidszorg. ‘Dat zou jammer zijn. Je haalt dan de technologie eruit. Het hoeft ook niet meer studenten op te leveren. Dat bewijst de situatie in Eindhoven waar ze dat al gedaan hebben.’ [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?