Terug naar overzicht

‘Geen begeleiding op stage’


Ontevreden over stage

Tijdens de zaak, die diende op 29 oktober in Den Bosch, zegt de student dat hij tijdens zijn stage nauwelijks begeleiding kreeg. ‘Mijn stagebegeleider was bijna nooit aanwezig. Dit was de eerste keer dat ik ergens stage liep, dus ik wist niet wat ik hiermee moest doen.’

De voorzitter van het College van Beroep vraagt waarin de begeleiding tekort schoot. Volgens de student kreeg hij vanuit zijn stage geen feedback op zijn werk.

Volgens de examencommissie is er echter vanuit Avans veel contact geweest met de student. ‘De student heeft veel feedback gehad, maar we hebben nooit iets gehoord over te weinig begeleiding vanuit de stage zelf.’

Het College vraagt waarom de student niet eerder aan de bel heeft getrokken. ‘Ik heb tijdens de eerste terugkomdag wel melding ervan gemaakt,’ zegt de student. ‘Maar toen was de stage pas een paar weken bezig, dus ik wilde het nog even aankijken.’

Vooringenomen

Een ander punt waar de student mee zit is de vooringenomenheid van de examencommissie bij het nakijken van zijn stageverslag. ‘Ik kreeg te horen dat ik de moeite niet hoefde te nemen om het aan te passen’, aldus de student. ‘Het was blijkbaar zo slecht, dat het geen zin had.’

De examencommissie verdedigt dit: ‘Het niveau van het verslag was gewoon zwaar onder de maat. In samenspraak met de SLB-er hebben we de student nog een herkansing gegeven, maar ook dat was onvoldoende.’

De student wil zijn stage niet over doen. ‘Ik loop dan te veel studievertraging op.’

De examencommissie stelt dat het HBO-niveau bewaakt moet worden. ‘De student heeft geen hoge kwaliteit geleverd. Als daar niet aan wordt voldaan, kunnen wij niets anders doen.’

Het College heeft het beroep van de student ongegrond verklaard. Hij moet zijn stage dus opnieuw doen. [LvdA]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?