Terug naar overzicht

(H)erken jezelf op het grote doek

Op alle drie de hoofdlocaties van Avans zijn de afgelopen weken de oude spandoeken weer vervangen door nieuwe. De tweede van de zeven focusgroepen van het Meerjarenbeleidsplan (MJB) is dit keer aan de beurt: Gezien en (h)erkend worden. In dit focusgebied gaat het erom ‘dat de omgeving Avans ziet, herkent, weet wat ze doen en hierover een positief oordeel heeft’.

Lange Frans

‘Only the best stay ahead’, staat er met grote letters op het spandoek. Op de foto’s staan allerlei studenten en medewerkers van Avans: lachend, met een biertje, dansend. Ook rapper Lange Frans behoort kennelijk tot ‘de besten’ en heeft een plekje gekregen op het doek.

De ambities van de focusgroep Gezien en (h)erkend worden sluiten aan bij het communicatiebeleid van Avans. ‘Daarom hebben we dit spandoek aangegrepen om de nieuwe merkcampagne uit te dragen’, vertelt Cees van Dongen namens de focusgroep. De zwart-witfotografie en de Engelstalige slogan zijn kenmerkend voor de nieuwe Avanscampagne. ‘En ook Avans200 is actueel dit jaar.’

Ladder

In Breda heb je overigens wel een ladder nodig om je eigen feestfoto te herkennen: het spandoek in de Plaza daar is weliswaar iets groter dan die in Den Bosch en Tilburg, maar het hangt nog veel te hoog om goed te kunnen zien.

De overgebleven vijf focusgroepen komen hierna ook nog aan de beurt met een spandoek. Kijk voor meer informatie over het MJB en de zeven focusgroepen op de website van Avans in Motion. [LJ]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?