Terug naar overzicht

Langstudeerboete kost overheid 12,3 miljoen

De omroep deed een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om de cijfers boven water te krijgen. Eigenlijk wilde de NOS ook weten hoeveel het invoeren van een sociaal leenstelsel zal kosten, maar daar kan het ministerie nog niet op vooruitlopen, aldus een brief aan de NOS. Het wetsvoorstel is er immers nog niet.

Collegegeld terugbetalen

Zoals eerder bekend werd, mogen hogescholen en universiteiten de tien miljoen euro houden die ze eigenlijk hadden gekregen om gehandicapten en deeltijdstudenten te compenseren voor de langstudeerboete. Dat geld mogen ze nu gebruiken om de kosten op te vangen die het vervallen van de langstudeerboete met zich meebrengt. De instellingen moeten bijvoorbeeld collegegeld terugbetalen en overige administratie afhandelen.

Ook de Dienst Uitvoering Onderwijs stak veel tijd in de langstudeerboete en deze organisatie kost honderd euro per uur. In 2011 besteedde DUO 7.116 uur aan de boete. In 2012 zal dat naar verwachting veertienduizend uur zijn en in 2013 wordt er rekening gehouden met nog eens tweeduizend uur. Dat komt neer op 2,3 miljoen euro. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?