Terug naar overzicht

Medewerkers geven Avans een 7,5

Avans scoort een 7,5 in de Meting Aantrekkelijke Werkgever van 2012. Dat is 0,2 hoger dan in 2010 bij de laatste meting. Medewerkers zijn ook meer tevreden over het College van Bestuur. Die ziet zijn cijfer gestegen van 6,2 naar 6,5.

Werkplekken

69,7% van de medewerkers is tevreden over de werkplek die Avans biedt. Dat is een significante stijging ten opzichte van 2010: toen was 65,1% van de medewerkers tevreden over de werkplek.

Werkdruk

Een belangrijk onderdeel bij eerdere metingen was werkdruk. In 2008 kwam naar voren dat die erg hoog was, waarna er Avansbreed en binnen academies diverse initiatieven zijn ontplooid om de werkdruk te verlagen. Werkdruk komt in de huidige meting minder duidelijk naar voren.

‘Werkdruk is als Avansbreed thema afgesloten. Het komt wel aan bod bij functioneringsgesprekken en er is nog veel aandacht voor maar het is niet als onderwerp op zich meegenomen in de huidige meting’, legt Linda Lemmens van de Diensteenheid Personeel & Organisatie uit.

Moeilijk ontspannen

Wie dieper in de resultaten duikt ziet wel wat werkdruk-gerelateerde uitkomsten staan. Zo geeft 20 procent van de Avansmedewerkers aan zich na een werkdag moeilijk te kunnen ontspannen ten opzichte van 14 procent gemiddeld in het hoger onderwijs en 11 procent van de totale beroepsbevolking.

26 procent van de medewerkers meldt het einde van de werkdag echt op te zijn. Dit is een significant grotere groep dan gemiddeld in het hoger onderwijs (23 procent) en de totale beroepsbevolking (18 procent).

‘Dit is een eerste analyse’, zegt Linda Lemmens. ‘Hier gaan we Avansbrede aandachtspunten uithalen. Daar worden bovengenoemde punten zeker in meegenomen.’

Alle Avansbrede resultaten met begeleidende rapportage vind je op pagina 'Diensten' van het iAvans Portaal, in het blokje 'HRM'. [AR]

Kijk hier voor meer artikelen over werkdruk bij Avans.

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?