Terug naar overzicht

Nieuw deeltijdinstituut Avans

De bekostiging van deeltijdopleidingen door de overheid zal in 2017 stoppen. Er gaan dan alleen beurzen naar deeltijders in onderwijs-, zorg- en techniekstudies en eventueel een paar andere vakgebieden. Vooruitlopend op deze maatregel is Avans bezig met het opzetten van een nieuw instituut voor deeltijdonderwijs.

Laatste lichting

Voor de academies die nu deeltijdopleidingen aanbieden betekent dit dat in september 2013 de laatste lichting deeltijders instroomt. Zij kunnen hun opleiding ook bij de academie afmaken. De financiële consequenties van het verdwijnen van de deeltijdopleidingen worden de komende tijd in kaart gebracht.

Ook is er een stuurgroep opgericht onder leiding van bestuursvoorzitter Paul Rüpp die de contouren van het deeltijdinstituut gaan uitwerken. Naar verwachting wordt in het voorjaar van 2013 een plan gepresenteerd aan de academiedirecties en de Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad. [AR]

Zie ook het eerder verschenen artikel:

ATGM en AFM stoppen met deeltijd 20-11-2012

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?