Terug naar overzicht

Nieuw: Studievereniging Collegium

Animo

‘Vanuit de directie van de Academie voor Management en Bestuur bleek dat er geld beschikbaar was voor een studievereniging voor Bestuurskunde’, vertelt Daan. Samen met klasgenoot Twan peilde hij met enquêtes de animo voor zo’n vereniging onder Bestuurskundestudenten. En die bleek er te zijn.

‘We hebben nu een vijfkoppig bestuur gevormd: Twan en ik uit het derde jaar en nog drie anderen uit het tweede jaar’, aldus Daan. Op 29 november is er een kennismakingsborrel van s.v. Collegium. Die is van 16.00 tot 18.00 uur in het Grand Café op Avans in Den Bosch. Verdere details worden nog via Blackboard, Twitter en Facebook verspreid.

Provinciehuis

Studeer jij Bestuurskunde in Den Bosch? Voor 5 euro contributie per jaar ben je lid van s.v. Collegium. Daan: ‘Op de planning staat om met alle nieuwe leden een bezoek te brengen aan het provinciehuis in Den Bosch. Dat zal onze eerste grote activiteit zijn.’ [LJ]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?