Terug naar overzicht

Normaal collegegeldtarief voor Syrische studenten

De Tweede Kamer wil Syriërs die vanwege de burgeroorlog niet verder kunnen studeren, tijdelijk opvangen in Nederland. Een meerderheid van SP, CDA, PvdA en D66 vroeg de minister in oktober om het wegbezuinigde Libertas Noodfonds daartoe nieuw leven in te blazen. Eerder besloot de overheid vanuit dit fonds de opleiding van vervolgde studenten uit Zimbabwe en Wit-Rusland te betalen. Dertig van hen studeren nog. Minister Lilianne Ploumen (PvdA) van Ontwikkelingssamenwerking denkt na over het verzoek.

Afspraken met instellingen

Als de minister besluit geld vrij te maken, willen UAF en Hivos het project faciliteren. 'Hivos heeft een groot netwerk in Syrië', licht Berend Jonker van UAF toe, 'en wij hebben afspraken met instellingen over vluchtelingstudenten. We hopen dat die ook zullen gelden voor deze groep Syrische studenten.'

Studenten van buiten Europa betalen universiteiten en hogescholen normaal gesproken het hoge instellingscollegegeld, soms meer dan tienduizend euro per jaar. Vluchtelingstudenten van het UAF, die in een asielprocedure zitten of al erkend zijn als vluchteling, betalen het normale tarief. Of dit ook zal gelden voor Syrische studenten die hier tijdelijk mogen verblijven, is nog niet zeker.

Collegegeld

Een aantal instellingen zou bereid zijn het normale collegegeld te vragen. 'De precieze afspraken worden gemaakt als minister Ploumen besluit geld vrij te maken', aldus Jonker. [PV/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?