Terug naar overzicht

Opsplitsing AMB: Bestuurskunde met IV

De twee Bossche academies AMB en de Academie voor Marketing (AM) moeten opsplitsen omdat ze te groot zijn. Vier nieuwe academies gaan in de plaats komen van de twee oude. Dit moet vanaf volgend studiejaar, dus september 2013, gerealiseerd zijn.

2.500 studenten

Na de AM heeft nu ook de directie van de AMB een plan opgesteld over de opsplitsing van haar academie. Aanstaande vrijdag moet de academieraad nog instemmen, maar daarna kan het advies naar het College van Bestuur (CvB) van Avans. Het CvB beslist uiteindelijk over de opsplitsing.

AMB heeft ruim 2.500 studenten. Directeur Jos de Kort: ‘Wat ons als academiedirectie het beste lijkt is dat Bedrijfskunde MER samen verder gaat met Human Resource Management (HRM) en Bestuurskunde (BSK) met Integrale Veiligheid (IV). Naar het oordeel van de directie is dit, gelet op inhoud van de opleidingen en relaties naar het werkveld, de meest logische indeling.’

Opvallend is dat IV Breda bij de nieuwe academie getrokken wordt. De Kort: ‘De coördinatoren van IV Breda en Den Bosch hebben aan mij en aan Jan Reinhard, directeur van de Academie voor Technologie en Management (ATM), waar IV in Breda nu onder valt, gevraagd om in één academie samengevoegd te worden. Wij luisteren dus naar deze wens. Maar de opleiding blijft in beide steden bestaan.’

Complex

Wat de opsplitsing van AMB extra complex maakt, is het grote aantal niet-voltijdstudenten. AMB biedt associate degrees (Ad) aan voor Bedrijfskunde MER, HRM en Financiële Dienstverlening. Daarnaast zijn er vier deeltijdopleidingen: Integrale Veiligheid, Bestuurskunde, Bedrijfskunde MER en HRM.

De Kort: ‘Alles bij elkaar opgeteld hebben deze opleidingen rond de vijfhonderd studenten. Avans wil echter in 2014 het deeltijdonderwijs hervormen. Het studiejaar 2013-2014 zal dus een soort overgangsjaar worden. Maar omdat we nú al moeten opsplitsen, adviseren wij het CvB de deeltijdopleidingen en associate degrees voorlopig mee te laten verhuizen met hun voltijdvarianten.’

Zonder de 500 studenten deeltijd en Ad blijven er in de toekomst twee academies over: één grotere van rond de 1.400 voltijdstudenten (Bedrijfskunde MER en HRM) en één kleinere van rond de 900 voltijdstudenten (BSK en IV Breda en Den Bosch). [LJ]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?