Terug naar overzicht

Ov-kaart ook bij oppositie niet heilig

Uit het ANP-bericht doemt een beeld op alsof het plan om de ov-studentenkaart om te zetten in een kortingskaart nooit door de Eerste Kamer komt. Vier fracties – SP, PVV, CDA en D66 – zouden deze kabinetsplannen samen tegenhouden.  

Maandelijks 60 euro

De werkelijkheid is genuanceerder. Alleen SP en PVV willen alles bij het oude laten. D66 zou de ov-studentenkaart graag vervangen door een trajectkaart en het CDA wil studenten een kaart geven waarmee ze maandelijks voor 60 euro kunnen reizen naar college of stageplek.

Voor zijn plannen heeft het kabinet ten minste de steun van het CDA nodig. D66 heeft in zijn eentje niet genoeg zetels en GroenLinks wilde in haar verkiezingsprogramma het reisrecht juist uitbreiden.

Toegankelijkheid

Bovendien kunnen senatoren hun eigen afwegingen maken. 'Ik kan daar niet over speculeren', zegt CDA-parlementariër Michel Rog. 'De kabinetsplannen voor de ov-studentenkaart bekijken we in samenhang met de invoering van het leenstelsel', legt hij uit. 'Ik vind de combinatie van die plannen slecht voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs, maar het CDA is niet per definitie tegen een versobering van het reisrecht voor studenten.'

Veel zal dus afhangen van de bereidheid van het kabinet om in de Tweede Kamer compromissen te sluiten met de oppositie. Als het kabinet niet luistert en de plannen voor het hoger onderwijs ongewijzigd naar de senaat doorstuurt, kan ze het moeilijk krijgen. [PV/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?