Terug naar overzicht

Prijs voor betaalbaar inburgeren

De uit Irak afkomstige Sazan wilde een betaalbaar traject ontwikkelen voor inburgeraars.  De komende veranderingen in de Wet Inburgering, die per 1 januari 2013 wordt doorgevoerd, hebben de urgentie daarvan groter gemaakt. De overheid wil namelijk dat inburgeringsplichtigen – volgens de Immigratie- en Naturalisatiedienst zo’n 16.000 nieuwkomers per jaar –  voortaan zélf zorgen voor hun inburgering.

Uitkering of minimumloon

De inburgeraar dient zelf het initiatief te nemen om de taalvaardigheid en kennis te verwerven die nodig is voor de deelname aan de samenleving. Bovendien moeten zij zelf een deel van de kosten hiervan te dragen. ‘Praktisch betekent dit dat de inburgering voor veel inburgeraars onbetaalbaar wordt, omdat de meesten van een uitkering of minimumloon leven’, aldus Sazan.

Om dat te voorkomen moet er dus betaalbaar aanbod komen van inburgeringslessen. En de scriptie van Sazan biedt hier handvatten voor: ‘Verschillende aspecten kunnen bijdragen aan een goedkoper inburgeringprogramma. Zoals de vorm van begeleiding, maar ook bijvoorbeeld de keuze van lesmaterialen.’

Ontmoetingsbus

In haar scriptie benadrukt de bruggenbouwer het belang van de samenwerking tussen de taalscholen en andere instanties. Bijvoorbeeld de TAALBUS, een ontmoetingsbus waar anderstaligen en Nederlandstaligen de gelegenheid krijgen om met elkaar te praten. ‘Naast de lessen op de taalschool kunnen cursisten hier vier uur extra begeleiding krijgen bij het maken van huiswerk. De lessen op de taalschool kosten de cursisten veel geld, maar de begeleiding bij de TAALBUS is gratis.’

De CMV-student deed haar onderzoek voor het Instituut Win voor Multiculturele Ontwikkeling waar zij in 2010 ook het taalcoach-project begeleidde. Ze mocht een geldbedrag van 500 euro in ontvangst nemen. Het is een initiatief van Avans Hogeschool en de Tempeliers, die de samenwerking tussen verschillende nationaliteiten, academici en amateurs stimuleert. ‘Door ook haar eigen ervaring erin te verwerken, was het een heel realistisch en bruikbaar onderzoek’, aldus de jury. [SD]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?