Terug naar overzicht

‘Rechtbank’ Avans zoekt studentleden

Het College van Beroep is het orgaan van Avans dat optreedt bij geschillen tussen student en academie. Als een student het niet eens is met het besluit van de examencommissie over bijvoorbeeld studieadvies of uitslag van een tentamen kan hij beroep aantekenen bij het College van Beroep. Hierin buigen een externe voorzitter, een docentlid en een studentlid zich tijdens een zitting over de zaak.

Vergoeding

Het College van Beroep zoekt nog nieuwe studentleden die minimaal voor een jaar zitting willen nemen in het college. Studenten krijgen een vergoeding voor de werkzaamheden.

Heb je interesse, neem dan contact op met het secretariaat van het College van Beroep, tel. 076-5250901, email: cobex@avans.nl. [AR]

Kijk hier voor een overzicht van meest recente zaken. 

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?