Terug naar overzicht

‘Stop de mythevorming rond het hbo’

Aanleiding voor het opiniestuk is een wetsvoorstel voor verscherpt toezicht binnen het hbo, gemaakt door voormalig staatssecretaris Halbe Zijlstra onder het kabinet Rutte I. De wet lijkt ingevoerd te worden, ondanks dat de Raad van State begin november het advies af heeft gegeven dat verscherpt toezicht helemaal niet nodig is. Volgens de Raad van State staat niet vast dat er een ‘structureel probleem’ is.

Ranglijsten

Ritzen maakt zich er kwaad over dat volgens hem het hele hoger onderwijs door politiek en media wordt afgemaakt, terwijl feitelijk in maar 5 gevallen van de 1.200 opleidingen bewezen is dat er iets mis is. Hij wijst erop dat de Nederlandse universiteiten altijd hoog scoren in de internationale belangrijke ranglijsten. ‘Bovendien zijn zij allemaal de afgelopen jaren in plek gestegen.’

De mastereis die steeds meer geldt in het hbo noemt de JHS-docent ‘een rigide eis’, die ‘in een aantal gevallen een regelrechte aantasting van de kwaliteit van de opleiding betekent.’ Als voorbeeld noemt Ritzen een technische opleiding, waarin de studenten veel meer gebaat zijn bij praktijkkennis bij de docent dan het bezit van een mastertitel.

Hardnekkig

De rechtendocent noemt het ‘mythevorming’ wat er gebeurt. Het gevolg is dat er nu een wetsvoorstel ligt in Den Haag dat gebaseerd is op deze ‘hardnekkige mythen’. Meer regels betekent meer bureaucratie en dat gaat alleen maar extra tijd en geld kosten, betoogt Ritzen. ‘Tijd en geld die dan dus niet in lesgeven gaan zitten.’

Het complete opiniestuk is hier te lezen. [LJ]

Lees hier meer bijdragen van Ron Ritzen aan het hoger onderwijsdebat.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?