Terug naar overzicht

Studenten in gesprek met Balkenende

Betrouwbaarheid

Tijdens de lezingen die eerder die dag gegeven werden, kwam naar voren dat duurzaamheid onder bedrijven heel erg belangrijk is. De eerste vraag die vanuit het publiek gesteld werd ging dan ook over de betrouwbaarheid daarvan. ‘Hoe wordt er getoetst dat een bedrijf echt duurzaam is?’

Goudswaard komt met een kort en helder antwoord: ‘Er wordt gekeken naar de duurzaamheidsprestaties van ondernemingen. We weten natuurlijk niet alles, maar de maatschappij is tegenwoordig dermate transparant dat we een goed overzicht hebben.’

Balkenende vult dat nog aan: ‘We moeten helder krijgen hoe bedrijven presteren en dat wordt gedaan op grond van bepaalde criteria.’

De nieuwe regering

‘Meneer Balkenende, vindt u dat Rutte en Samsom in het nieuwe regeerakkoord een goed beleid hebben wat betreft duurzaamheid?’

Balkenende twijfelt even. ‘Ze zijn op de goede weg, de vraag is nu wat de volgende stappen zijn naar een helder regeerakkoord.’

De studenten blijven nu even hangen bij de politiek. ‘Kunt u in uw huidige functie meer bereiken dan toen u minister-president was?’

‘Dat denk ik wel. Mensen zijn over het algemeen positiever over bedrijven dan over overheden. En dat is ook wel terecht. Overheden zijn op dit moment niet genoeg bezig met de lange termijn. Er worden steeds maar oplossingen gezocht voor problemen die nu actueel zijn, maar daarbij wordt niet gekeken wat die oplossing over een paar jaar kan betekenen.’

Afstuderen

‘Wat is nou voor ons een goed onderwerp om te gebruiken als afstudeeropdracht?’

‘Oh, dat zijn er genoeg – overigens… meneer Goudswaard, ik ben steeds aan het woord, wilt u antwoord geven?’

Goudswaard schudt zijn hoofd. ‘Ik denk er eerst even over na, geeft u maar antwoord.’

‘Goed. Je kunt bijvoorbeeld onderzoeken hoe geloofwaardig duurzaamheid is en hoe bedrijven eronder functioneren.’

‘En je kunt kijken naar duurzame investeringen,’ zegt Goudswaard. ‘Pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen kunnen daar best een rol in spelen.’

Marketingtruc

Dan komt de vraag die altijd een beetje in de lucht hangt rond dit thema. ‘Is duurzaamheid niet gewoon een marketingtruc?’

‘Bij veel bedrijven is dat wel het geval,’ zegt Goudswaard. ‘Maar daar wordt tegenwoordig zo doorheen geprikt. Je kunt geen verhaal vertellen dat niet waar is. Er wordt van bedrijven verwacht dat ze een duidelijk beleid hebben dat voor iedereen in te zien is.’

De student

Maar is de student van tegenwoordig eigenlijk wel bewust bezig? Er volgt wat gemompel uit de zaal, maar er komt tenslotte een antwoord: ‘Ik denk als ik kleding koop niet echt na over kinderarbeid. Maar als ik namens een bedrijf zou moeten spreken, zou ik daar beter over nadenken.’

‘En dat moet dus anders,’ zegt Goudswaard. ‘Als je die gedachtegang niet kunt combineren, kun je beter ander werk zoeken.’ [LvdA]

Zie ook eerder verschenen artikelen:

Balkenende feliciteert Avans 02-11-2012

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?