Terug naar overzicht

Studenten willen gewoon een goede docent

Avans streeft ernaar dat 70 procent van de docenten een masteropleiding heeft afgerond. Maar op de stelling op deze website over dit streven geeft slechts 21.5 procent (131 respondenten) aan het belangrijk te vinden dat docenten zoveel mogelijk kennis in huis hebben.

Mét of zonder mastertitel

340 Avansstudenten en –mederwerkers (55.8 procent) gaven aan dat de kwaliteit van lesgeven gewoon goed moet zijn, mét of zonder mastertitel. Bijna een kwart (22.7 procent) vindt de titel juist niet van belang en stelt dat het in het hbo vooral om praktijkervaring gaat. In totaal reageerden 609 lezers op de stelling ‘Een goede hbo-docent hoeft geen master te hebben’.

De 70 procent-doelstelling is opgenomen in het Meerjarenbeleidsplan 2011-2014, maar ook in de voorgenomen prestatieafspraken met het ministerie van Onderwijs. Avans blijkt halverwege de termijn aardig op schema te liggen. Het aantal Avansdocenten met een mastertitel is de afgelopen twee jaar gegroeid van 51 naar 63 procent. [SD]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?