Terug naar overzicht

Bestuursvoorzitter wordt Kamerheer van de Koningin

Een Kamerheer is een adviseur van de Koningin in zijn provincie. Rüpp zal Hare Majesteit bij officiële bezoeken in Brabant begeleiden. In sommige gevallen wordt de Kamerheer ook betrokken bij de voorbereiding van een bezoek. De Kamerheer treedt, op verzoek, ook op namens Beatrix.

Hofhouding

Kamerheren maken deel uit van het Civiele Huis van de hofhouding van de Koningin. Bij het bereiken van de 70-jarige leeftijd worden zij opgevolgd en tegelijkertijd benoemd tot Kamerheer honorair. De benoeming tot Kamerheer heeft geen invloed op zijn functie binnen Avans. [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?