Terug naar overzicht

Dezelfde studie, andere tentamens

De student is het daar niet mee eens en ging naar de examencommissie. Die besloot dat hij maar voor drie van de acht onderdelen een vrijstelling krijgt. Ook dat was niet voldoende voor de student en hij ging in beroep. Gisteren kwam de zaak voor bij het College van Beroep, de onafhankelijke rechtbank van Avans.

Tijdens de zaak zegt de student dat hij het raar vindt dat hij niet voor alle onderdelen van het examen een vrijstelling krijgt. ‘Het is toch dezelfde opleiding? Waarom is het certificaat in Den Bosch niet geldig en in Breda wel?’

Studies komen niet overeen

Volgens de examencommissie komen Bedrijfskunde MER in Breda en Den Bosch niet helemaal met elkaar overeen. ‘Je krijgt wel hetzelfde diploma, maar de opleidingen leggen bepaalde accenten op andere vakken.’ Ook geeft Den Bosch geen certificaat Engels uit, omdat ze daar niet bekwaam genoeg voor zijn volgens de examencommissie. In Den Bosch geven ze wel Cambridge Engels certificaten uit. Maar dat is een aparte cursus.

De studies zijn niet alleen verschillend, ook de tentamens zijn niet identiek. ‘Het Engelse tentamen ziet er anders uit in Den Bosch als in Breda’, zegt de examencommissie. ‘In Den Bosch leren de studenten bijvoorbeeld om vergaderingen te notuleren en in Breda niet.’ De voorzitter van het College vraagt aan de student of hij wel eens heeft genotuleerd tijdens een vergadering. De student moet daar lang over nadenken. ‘Daar durf ik op dit moment geen antwoord op te geven’, zegt hij. Sommige onderdelen raken elkaar wel, zoals het schrijven van een zakelijke brief en speaking.

Het College heeft het beroep van de student ongegrond verklaard. Hij zal de vijf onderdelen van het Engelse tentamen in Den Bosch opnieuw moeten doen. [TvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?