Terug naar overzicht

Engels struikelvak op stage

Afgelopen maandag hoorde het College van Beroep in Den Bosch de betreffende student en de examencommissie. De student is het niet eens met de onvoldoende voor zijn stage. Engels en de inhoud zijn onvoldoende en hierdoor wordt het gehele verslag als een onvoldoende beoordeeld. Dat betekent dat de student de gehele stage overnieuw moet doen.

Beoordeling

De student heeft voor de zomervakantie stage gelopen in het buitenland. In overleg met de docent mocht hij het verslag na de vakantie inleveren. Vervolgens duurde het ongeveer negen weken voordat hij zijn beoordeling kreeg. Officieel moet dit binnen drie weken gebeuren.

‘Ik kreeg dus een onvoldoende en de docent zei dat ik het makkelijk kon verbeteren in een weekend. Ze gaf me wat tips, maar het verslag met de aantekeningen kreeg ik niet mee. Ik moest het in het weekend voor de tentamenweek verbeteren, terwijl ze me de fouten nooit heeft laten zien. Andere studenten kregen het verslag wel mee naar huis.’

Geen verbetering

Nadat de student zijn verslag had verbeterd, is alleen de competentie inhoud met een half punt omhoog gegaan. Niet genoeg om het verslag met een voldoende te beoordelen. Vooral Engels was ver onder de maat volgens de examencommissie. ‘Wij hebben het verslag door een Engelse docent laten nakijken en er zaten heel veel fouten in.’

Ook het College heeft de twee verslagen naast elkaar gelegd. ‘Wij zien amper verbetering in de eerste en de tweede versie.’ Volgens de student komt dat omdat hij zijn verslag niet mee mocht nemen naar huis. ‘Ik wist gewoon niet wat ik moest verbeteren. Alles wat de docent heeft gezegd, heb ik verbeterd. Blijkbaar heeft ze dus niet alles aan mij verteld.’

Het College heeft het beroep van de student gegrond verklaard. De student mag nu waarschijnlijk een vervangende opdracht maken en hoeft hij zijn stage niet overnieuw te doen. [TvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?