Terug naar overzicht

Hogescholen hebben financien op orde

Alle hbo-instellingen zijn volgens de normen van de onderwijsinspectie gezond. Inholland en de Hogeschool Leiden sloten 2011 af met verlies, maar ze hebben genoeg eigen vermogen om dat op te vangen.

Verlies ingecalculeerd

Het verlies was volgens een woordvoerder van de Hogeschool Leiden ingecalculeerd. ‘We investeren vanuit ons eigen vermogen, onder meer in gebouwen en onderwijsfaciliteiten. Daarnaast is de hogeschool flink gegroeid en krijgen we pas na twee jaar bekostiging voor al die extra studenten.’

De enige twee instellingen waarmee iets aan de hand lijkt, zijn de Design Academy Eindhoven en de Hogeschool Zeeland. Ze hebben weinig eigen vermogen in verhouding tot hun leningen. De Design Academy heeft in 2007 naar eigen zeggen veel geld uitgegeven aan aandelen voor de ‘Witte Dame’, het monumentale gebouw in Eindhoven waar de school in huist. Komend jaar moet het eigen vermogen weer op peil komen.

Terugbetalen

De Hogeschool Zeeland is bezig met het terugbetalen van de miljoenen euro’s bekostiging die ze in de jaren negentig onterecht opstreek voor buitenlandse studenten die daar niet of nauwelijks onderwijs genoten. Die hbo-fraude kwam in 2001 aan het licht. Nadat de Hogeschool van Amsterdam, die eveneens miljoenen moest teruggeven, haar verzet in 2009 staakte, begon ook Zeeland terug te betalen. Een woordvoerder laat weten dat het eigen vermogen in 2014 weer op peil zal zijn.

Dat instellingen over het algemeen financieel gezond zijn, betekent volgens de HBO-raad overigens niet dat ze geld te veel hebben. ‘Het hbo zal alle zeilen moeten bijzetten om de prestatieafspraken met het ministerie te halen.’

Universiteiten maakten in 2011 gezamenlijk 79 miljoen euro winst. Daar steeg het eigen vermogen naar iets meer dan drie miljard euro. [PV/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?