Terug naar overzicht

‘Ik heb niet gespiekt’

Afgelopen maandag hoorde het College van Beroep de student, de examencommissie en de surveillant die aanwezig was tijdens het tentamen, tijdens de zitting in Den Bosch. De surveillant vertelt dat de student al een hele tijd met zijn kin op zijn borst zat. Volgens de surveillant zaten er meerdere briefjes in zijn borstzak. De student zegt dat alleen zijn autopapieren, zijn rijbewijs en tentamenrooster in zijn borstzak zaten.

Meerdere briefjes

‘Om het zeker te weten ging ik naast de student staan en toen keek hij nog steeds naar zijn borst. Ik vroeg aan hem of hij de papieren uit zijn borstzak aan mij wilde geven. Hij gaf één van de documenten, maar het andere briefje liet hij zitten. Ik wees hem daarop en vervolgens stopte hij het briefje weer terug.’ De surveillant wilde geen scène maken tijdens het tentamen en besloot terug naar zijn bureau te lopen en het incident te noteren op papier.

‘Vijf minuten later kwam de student naar me toe en gooide hetzelfde document op mijn bureau. Ik wilde weer het andere briefje zien, dus ik wees met mijn vinger. Toen pakte hij de papieren terug en verliet het lokaal.’

De voorzitter van het College vraagt aan de student of hij een spiekbriefje in zijn borstzak had. ‘Nee, ik zou wel heel dom zijn als ik op die manier zou spieken.’ De student is na vijf minuten vertrokken omdat hij zich niet meer kon concentreren. ‘Ik kan u verzekeren dat ik niet heb gespiekt’.

Het College heeft het beroep van de student ongegrond verklaard. Het is nog niet bekend hoelang hij zal worden uitgesloten van tentamens. [TvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?