Terug naar overzicht

‘Instemmingsrecht begroting gaat erg ver’

'Sommige besluiten van een bestuur zijn pijnlijk, maar wel echt nodig. Ik denk bijvoorbeeld aan het opheffen van kleine opleidingen', zei Bussemaker (PvdA) in het Kamerdebat over de onderwijsbegroting. Docenten en studenten die het niet eens zijn met zo’n maatregel, zouden deze kunnen tegenhouden door de begroting te blokkeren. 'Dat vind ik erg ver gaan.'

Meer tegenspel van studenten en docenten

Ze reageerde op een voorstel van D66-parlementariër Paul van Meenen, die wettelijk geregeld wil zien dat bestuurders meer tegenspel krijgen van hun eigen studenten en docenten. 'Een bestuurder vindt huisvesting vaak bijzonder belangrijk, terwijl dat voor studenten en docenten bepaald niet de hoofdzaak is. Daarom moeten zij ook enige zeggenschap krijgen over de middelen.'

Met de onderliggende redenering is Bussemaker het in principe eens. Vandaar dat zij wel bereid is de rol van de medezeggenschapsraad te versterken. 'Die zou bijvoorbeeld een lid voor de raad van toezicht kunnen voordragen en zodoende meer invloed op het bestuur krijgen.' Verder wil ze de professionaliteit van de raadsleden helpen versterken.

Kritiek

Ze kreeg vanuit de Tweede Kamer kritiek op haar aarzeling om studenten en docenten instemmingsrecht te geven op de begroting. Want waarom zou de minister geld uitgeven aan de professionalisering van de raadsleden, als die vervolgens niet meer macht krijgen om bestuurders een halt toe te roepen?  

'Ondanks bewijzen dat het toezicht op bestuurders gefaald heeft, vertikt u het om iets te doen aan de medezeggenschap', wierp SP-Kamerlid Manja Smits haar voor de voeten. 'Bovendien is instemmen met een begroting iets heel anders dan de opheffing van een opleiding goedkeuren', voegde Van Meenen daar aan toe.  

Bussemaker wil het idee van D66 nog niet helemaal afschrijven. Ze beloofde het in haar achterhoofd te houden als ze in maart een brief aan de Kamer schrijft over dit onderwerp. Dan zal duidelijk worden hoe zij de macht van studenten en docenten precies denkt te versterken.  [PV/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?