Terug naar overzicht

Kabinetsplannen huisvesting op losse schroeven

Sommige studentenhuisvesters zetten vorige maand de bouw van nieuwe woningen stil vanwege de kabinetsplannen. Ook andere corporaties waarschuwden dat ze in de problemen zouden komen.

Kritisch

Kamerlid Jacques Monasch van regeringspartij PvdA was op Nu.nl al kritisch over het voorgenomen beleid. Toen schreef ook minister Stef Blok van Wonen aan de Tweede Kamer dat hij zijn plannen nog eens gaat bekijken.

Het kabinet wil de woningcorporaties een heffing van twee miljard euro opleggen. Dat bedrag zouden ze grotendeels kunnen betalen door hogere huren. Die huren zouden afhankelijk worden van de waarde die panden volgens de belastingdienst hebben: de zogeheten woz-waarde.

Onzekerheid

Dat laatste is het probleem, want die woz-waarde is in deze tijd nogal onzeker. Als de panden in waarde dalen, zullen de inkomsten van de woningcorporaties ook lager worden. Dat leidt tot onzekerheid, vreest de PvdA.

Studentenwoningen hebben meestal een lage woz-waarde, want ze vallen moeilijk te verkopen. De huren zouden daardoor nog sterker dalen dan bij gewone sociale huurwoningen, stelden studentenhuisversters. In zijn brief noemt Blok de studentenhuisvesters niet apart.

Puntensysteem

Monasch stelt voor om het oude puntensysteem, waar de huur nu van afhangt, niet helemaal overboord te zetten. Dankzij dat puntensysteem mag een woning iets meer kosten als die meer biedt, zoals dubbelglas, een eigen badkamer en een goede ligging.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?